Woningnood als Topprioriteit voor het Kabinet

Het Belang van Wonen: Een Terugblik op de Tweede Kamerverkiezingen

Bij de recente Tweede Kamerverkiezingen stond wonen centraal, zowel bij politieke partijen als bij de kiezers. Uit de antwoorden op het Woonkieskompas, ontwikkeld door Aedes, de Woonbond en Vereniging Eigen Huis, blijkt dat de maatregelen om woningbouw te versnellen volgens kiezers verder moeten gaan dan tot nu toe.

Oproep voor Meer Actie van het Rijk

Meer dan 60% van de kiezers vindt dat het Rijk gemeenten moet kunnen dwingen om meer huizen te bouwen. Bovendien pleit bijna 70% ervoor dat eigenaren van grond die bestemd is voor woningbouw, verplicht moeten worden om daadwerkelijk te starten met bouwen. Prioriteit moet volgens bijna de helft van de kiezers liggen bij sociale huurwoningen.

Terugblik en Vooruitblik: Regie van het Rijk

De roep om meer regie vanuit het Rijk om de bouw van nieuwe huizen te stimuleren is duidelijk:

  • 64% van de kiezers: Het Rijk moet gemeenten kunnen dwingen om meer huizen te bouwen.
  • 68% van de kiezers: Grondeigenaren moeten verplicht worden om te starten met bouwen als de grond bestemd is voor woningbouw.
  • 67% van de kiezers: De overheid mag financieel garant staan voor onverkochte woningen om woningbouwprojecten te waarborgen.
  • 55% van de kiezers: Eigenaren die gebouwen langdurig leeg laten staan, moeten zware boetes krijgen.
  • 73% van de kiezers: De overheid moet de huurprijzen van vrije sector huurwoningen beperken.

Sociale Huurwoningen: Een Nieuwe Koers?

  • 48% van de kiezers: Sociale huurwoningen moeten prioriteit krijgen, zelfs als dit ten koste gaat van koopwoningen.
  • 67% van de kiezers: Sociale huurwoningen moeten ook worden gebouwd in wijken met duurdere huizen.
  • 53% van de kiezers: Woningcorporaties moeten minder belasting betalen om meer betaalbare huizen te bouwen.

Kabinetsformatie: Uitdagingen en Prioriteiten

Ongeacht welke partij gaat regeren, het wordt een uitdaging om betaalbare woningen weer bereikbaar te maken. Het thema wonen staat hoog op de agenda, zoals blijkt uit het partijprogramma van de PVV. Hoewel er al stappen worden ondernomen, gaat het proces langzaam. De vraag is welke partij wil meeregeren en hoe. Op dit moment is daarover nog geen duidelijkheid.

PVV-standpunt: Bouwen en Verlagen

Het partijprogramma van de PVV pleit onder andere voor verlaging van sociale huren, uitbreiding van woningbouw, versnelling van vergunningverstrekking door gemeenten, en het schrappen van voorrang voor statushouders bij toewijzing van sociale huurwoningen.

Uitdagingen en Klimaatbeleid

Sommige voorstellen van de PVV, zoals het afschaffen van stikstofregels en stoppen met het gasvrij maken van woningen, zullen op bezwaren stuiten. Tijdens de kabinetsformatie zal er water bij de wijn moeten worden gedaan. Op het gebied van woningbouw zijn de prioriteiten echter helder. De vraag is wie wil samenwerken en hoe. Op dit moment valt daarover nog weinig te zeggen.