Woningmarkt Veranderingen 2024: Wat Kun je Verwachten?

Omgevingswet 2024: Bundeling en Modernisering Wetgeving

Per 1 januari 2024 wordt de langverwachte Omgevingswet geïmplementeerd. Deze wet bundelt en moderniseert wetten met betrekking tot de fysieke leefomgeving, waaronder bouw, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Dit omvat de integratie van 26 wetten, waardoor wet- en regelgeving efficiënter wordt.

Hogere Woningwaardegrens voor Starters

In 2024 stijgt de woningwaardegrens voor de startersvrijstelling naar € 510.000,-, een aanzienlijke toename ten opzichte van € 440.000,- in 2023. Huizenkopers tussen 18 en 35 jaar betalen tot deze grens onder specifieke voorwaarden geen overdrachtsbelasting.

NHG-Grens Verhoogd naar € 435.000

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) grens wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar € 435.000, ten opzichte van € 405.000 in 2023. Met energiebesparende voorzieningen kan deze grens zelfs oplopen tot € 461.100. NHG blijft met een provisie van 0,6% over het hypotheekbedrag toegankelijk voor woningkopers.

Afschaffing Jubelton per 1 Januari 2024

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, bekend als de jubelton, verdwijnt volledig per 1 januari 2024. In 2023 was de vrijstelling verlaagd tot € 28.947. De eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 jaar blijft behouden (2024: € 31.813), en kan nu ook voor de eigen woning worden gebruikt zonder aanwendingsverplichting.

Verlaging Eigen Bijdrage Huurtoeslag 2024

Om armoede te verminderen, wordt de eigen bijdrage van de huurtoeslag vanaf 2024 met € 34,67 per maand verlaagd. Dit resulteert in een maandelijkse verlaging van de huurtoeslag van € 34,67 (€ 416,04 per jaar). Vanaf 2025 wordt deze verlaging stapsgewijs teruggedraaid.

Leennormen Omhoog in 2024 voor Hypothecair Krediet

Per 1 januari 2024 worden leennormen voor hypothecair krediet aangepast. Huishoudens krijgen meer leenruimte voor de aankoop van energiezuinige en duurzame woningen. De impact van een studielening op de maximale leenruimte voor oud-studenten wordt vanaf 2024 bepaald op basis van de actuele lasten van hun studielening.

Betaalbaarheidsgrens naar € 390.000 in 2024

Het kabinet streeft ernaar tot 2030 981.000 woningen te realiseren, waarvan tweederde betaalbaar. De betaalbaarheidsgrens, die tot 2023 was losgekoppeld van de NHG-grens, wordt vanaf 2024 geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI). Hierdoor stijgt de betaalbaarheidsgrens naar € 390.000 per 1 januari 2024.

Conclusie

De woningmarkt in 2024 ondergaat diverse wijzigingen, van hogere woningwaardegrenzen tot verhoogde leennormen en de afschaffing van de jubelton. Deze veranderingen hebben invloed op starters, huizenkopers en huurders. Het is raadzaam om deze ontwikkelingen nauwlettend te volgen en advies in te winnen bij financiële experts voor specifieke situaties.